ବିନା/ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚରେ ଓଡିଶା ର ୧ ନମ୍ବର କମ୍ପୁଟର ଏଜୁକେସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ସମ୍ମାନ ଓ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ

ବିନା/ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚରେ ଓଡିଶା ର ୧ ନମ୍ବର କମ୍ପୁଟର ଏଜୁକେସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ସମ୍ମାନ ଓ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ | ଅନଲାଇନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ, ୧୦୦ ଘଣ୍ଟା ରୁ ଆଧିକ ଭିଡ଼ିଓ, ୫୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ର ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାକଟିସ ଟେଷ୍ଟ | ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!