How to Create a Company in Tally?

How to Create a Company in Tally?

tally ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ | କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ନକରି ଆମେ tally ରେ କିଛି ବି କରି ପାରିବନି | କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବା କେବଳ ପାଞ୍ଚ ମିନଟ ର କାମ | ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା tally ରେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ କେମିତି create କରନ୍ତି | tally କମ୍ପାନୀ ସିରିଏଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛି field ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ , କି ସେଥିରେ ଆମେ କଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ? ଆସନ୍ତୁ one by one ଦେଖିବା |

 • Directory – ଏହି place ରେ tally ର ସବୁ file ରହିବ ତେଣୁ ୟାକୁ ଠିକରେ choose କରନ୍ତୁ | Normally C drive କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କୌଣସି drive ର directory କୁ choose କରନ୍ତୁ | କାରଣ କମ୍ପୁଟର virus ହେଲେ C drive କୁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରେ |
 • Name – କମ୍ପାନୀ ର ନାମ |
 • Mailing Name – normally ଏଇୟା କମ୍ପାନୀ ନ ସହିତ ସମାନ ଥାଏ | ଏଇ ନା କମ୍ପାନୀ କୁ ଆସିବା ଚିଠି କିମ୍ବା ପାର୍ସଲ ଉପରେ ରହିବ |
 • Address – ବ୍ୟବସାୟ ର ଠିକଣା, ଜୋ ଠିକଣା ରେ କି ଚିଠି କିମ୍ବା ପାର୍ସଲ ଆସି ପାରିବ |
 • Country – ଦେଶ | ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ତେଣୁ ଏଇଠି India ଲେଖିବା |
 • State – ରାଜ୍ୟ ର ନାମ | ଏଇଠି ଆମେ Odisha ଲେଖିବା.
 • Pin code – ପିନ କୋଡ଼ ରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନ କୋଡ଼ ଲେଖିବା |
 • Phone no. – ଟେଲିଫୋନେ ନମ୍ବର ଲେଖିବା
 • Mobile no. – ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବା
 • Fax no. – ଆଜି ର date ରେ fax ର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ନାହିଁ | ସବୁ କିଛି mail ରେ ହଉଚି | ହେଲେବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ fax ଅଛି ତେବେ ତାର ନମ୍ବର ଦେଇ ପାରିବେ |
 • Email – ଏଇୟା ବହୁତ ଜରୁରୀ | ଗୋଟେ valid email id ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ , ଜାରି ଫଳରେ ସେଇ email id ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ contact କରିବେ |
 • Website – ଯଦି ଆପଣଙ୍କ website ଅଛି କିମ୍ବା facebook , google page କିମ୍ବା instagram page ଅଛି ତାକୁ ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ |
 • Currency Symbol – ଭାରତ ର currency symbol ₹ |
 • Maintain-Choose Accounts with Inventory choose କଲେ ଆମେ accounts ସାଥିରେ stock ବି maintain କରି ପାରିବା |
 • Financial year begins from – ଫାଇନାନସିଲ year ୦୧.୦୪ ରୁ ୩୧.୦୩ ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଏ | ଉଦାହରଣ : ୦୧.୦୪.୨୦୧୭ | ଯେଉଁ ଫାଇନାନସିଲ year ର ହିସାବ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେଇ ଫାଇନାନସିଲ year ର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ମାନେ ୦୧.୦୪ କୁ ଏଠି ମେନସନ କରିବେ |
 • Books beginning from – ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ | ଯଦି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି | ଯଦି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ତାହା ହେଲେ ୟାକୁ ବି ୦୧.୦୪ ଦେଇ ପାରିବେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଯଦି ଆପଣ ୦୧.୦୮.୨୦୧୬ ରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତେବେ books begining from date ହବ ୦୧.୦୮.୨୦୧୬ କିନ୍ତୁ Financial year begins from ହବ ୦୧.୦୪.୨୦୧୬ |
 • TallyVault password – ଏହି password ନା ଜାଣି tally ରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କୁ କିଏ ବି ଖୋଲି ପାରିବେନି | ତେଣୁ ୟାକୁ ଠିକ ରେ ମାନେ ରଖିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ୟାକୁ blank ରଖନ୍ତୁ |
 • Use security control – by default ଏଇୟା no ଥାଏ | ଯଦି tally ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜଣେ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ୟାକୁ yes କରନ୍ତୁ | ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା user id ଆଉ password ସେଟ କରନ୍ତୁ |
 • Base Currency Symbol – ଭାରତ ର currency symbol ₹ |
 • Formal name – INR ଭାରତ ର currency ର formal name |
 • Number of Decimal Places – ପଇସା କୁ ଦୁଇ digit ରେ ଲେଖୁ |
 • Is Symbol syffixed to amounts ? ଟଂକା ପୂର୍ବରୁ ₹ symbol ରହିବ | ଉଦାହରଣ ₹500 ନଚେତ 500 ଦିସିବ |
 • Symbol for decimal portion – decimal place ପାଇଁ symbol | ଭାରତ ରେ paisa |
 • Show Amounts in Millions – କୋଟି ନ ଦେଖାଇ ମିଲିଅନ ଦେଖାଇବା ଜୋଟା international style | ଆମେ କୋଟି ରେ ଲେଖୁ ତେଣୁ ଏହି option no ରହିବ |
 • Put a space between amount and symbol ? amount ଆଉ symbol ମଝିରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିବ | ଉଦାହରଣ ₹500 ବଦଳେ ₹ 500 ଦିସିବ |
 • Decimal places for printing amounts in words – ଆମେ ଦୁଇଟି decimal place କୁ ହିଁ word ରେ ଲେଖୁ | ତେଣୁ ଏଠି ୨ ରହିବ |

 

 

Steps to Create a Company in Tally:-

 

 • Tally icon କୁ double click କରି Tally application କୁ ଖୋଲନ୍ତୁ |
 • Create Company ରେ click କରନ୍ତୁ |
 • ସବୁ ଗୁଡିକ option (ଉପରେ ଅନୁସାରେ) ପୂରଣ କରନ୍ତୁ |
 • ଏହି ସବୁ step କୁ ଠିକ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ Enter key press କରନ୍ତୁ |
 • Yes or No ପଚାରିବ , Y କୁ ପ୍ରେସ୍ର କରନ୍ତୁ (Yes କୁ choose କରିବା ପାଇଁ )

ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ tally ରେ କମ୍ପାନୀ create କରିବା | ଭିଡ଼ିଓ କୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକଟିସ କରନ୍ତୁ |

 

Watch on Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!